Herroepingsrecht

Hoeveel tijd heb ik om het product terug te sturen?

Wettelijk heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van uw aankoop. U, als klant van Zwoong® daarentegen, beschikt over een herroepingsrecht van honderdtwintig(120) dagen. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen honderdtwintig (120) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De betaling van een vergoeding of opgave van een motief is niet nodig. Wij horen uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wanneer wordt het bedrag terug gestort?

Indien u uw herroepingrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Zwoong® het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen. Zwoong® zal instaan voor de retourkosten en zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Hoe doe ik beroep op mijn herroepingsrecht?

Als u wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet u dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Zwoong® meedelen. Deze mededeling moet binnen de honderdtwintig (120) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar hello@zwoong.be.

 

In die mededeling moet u verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van je order, ontvangstdatum van de producten en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt.

• Het ordernummer/referentienummer, dit kan u terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling.

• Een opsomming van de producten die u wenst terug te sturen uit uw bestelling.

• Een echte foto van uw product(en).

• Uw naam en adresgegevens.

• Wij weten ook graag de reden van het terugsturen van de goederen, zo kunnen we onze dienstverlening en producten blijvend verbeteren. (niet verplicht)

• Uw handtekening.

Vervolgens zal u met Zwoong® overeenkomen wanneer het product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Zwoong®.

Wat in geval met waardevermindering van de producten?

U bent verantwoordelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Zwoong® is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.